W dniu 13 grudnia członkowie koła – Adrian Mencel i Kamil Gomulski – wzięli udział w konferencji naukowej Badań Młodych Naukowców Nauk Interdyscyplinarnych.

Konferencja odbyła się w dwóch sesjach i brało w niej udział 25 uczestników, w tym 25 prezentowało referaty. Uczestnicy konferencji reprezentowali 12 jednostek naukowych. Członkowie koła w w/w składzie wspólnie zaprezentowali publikację pt: „Analiza płynności spółek niefinansowych indeksu WIG20 w latach 2015-2018”. Była to kolejna okazja do szlifowania występów przed szerszą publicznością.

Uczestnikiem konferencji był również doktorant naszej uczelni – mgr Jakub Kubiczek, który prezentował dwie publikacje, pierwsza pt: „Quo vadis Polsko? Analiza wskaźników makroekonomicznych” oraz druga pt: „Dobra społecznie niepożądane jako główny motyw Władcy Pierścieni”.