W dniu 24 września 2020 roku członkowie koła – Anna Sikora, Adrian Mencel i Kamil Gomulski – wzięli udział w XLIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, organizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tegoroczna edycja, z uwagi na panującą pandemię, odbyła się w formie zdalnej.
Członkowie koła swoje referaty prezentowali w ramach sekcji nauk ekonomicznych. Wyróżnienie za referat pt. „Determinanty domowej produkcji wina w Polsce” otrzymał Kamil Gomulski.

Udział w konferencji zaowocował również następującymi publikacjami
w monografii pokonferencyjnej pt.: Problemy społeczne i ekonomiczne przed erą koronawirusa, MiędzynarodoweSeminarium Kół Naukowych w Olsztynie tom 2, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020:

Sikora Anna, Wpływ ,,koreańskiej fali” na gospodarkę Korei Południowej

Gomulski Kamil, Determinanty domowej produkcji wina w Polsce

Mencel Adrian, Finanse osobiste studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach – struktura dochodów i wydatków

https://www.facebook.com/knarfkat

Monografie MSKN 2020