W dniu 14 maja członkowie koła – Adrian Mencel i Damian Strzelecki – wzięli udział w konferencji naukowej Badań Młodych Naukowców Nauk Interdyscyplinarnych.

Referaty zostały wygłoszone w II sesjach, którym towarzyszyły burzliwe dyskusje. Przewodniczący naszego koła wygłosił swój referat na temat „Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – analiza determinant dokonywanych przez przedsiębiorców”. Pozostali członkowie – Kamil Gomulski oraz Dominik Sadzik podjęli się napisania pracy pt: „Echa Wielkiego Kryzysu na świecie i w Polsce”.

Był to pierwszy wyjazd naszego koła po wznowieniu działalności i służył on zapoznaniu się reprezentantom koła z wyjazdami takiego rodzaju.