Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Badania Młodych Naukowców Część V” Nauki Interdyscyplinarne

W dniu 13 grudnia członkowie koła – Adrian Mencel i Kamil Gomulski – wzięli udział w konferencji naukowej Badań Młodych Naukowców Nauk Interdyscyplinarnych. Konferencja odbyła się w dwóch sesjach i brało w niej udział 25 uczestników, w tym 25 prezentowało referaty. Uczestnicy konferencji reprezentowali 12 jednostek naukowych. Członkowie koła w w/w składzie wspólnie zaprezentowali publikację […]