Konferencja Naukowa pt: „Badania Młodych Naukowców, część III – Nauki Interdyscyplinarne”

W dniu 14 maja członkowie koła – Adrian Mencel i Damian Strzelecki – wzięli udział w konferencji naukowej Badań Młodych Naukowców Nauk Interdyscyplinarnych. Referaty zostały wygłoszone w II sesjach, którym towarzyszyły burzliwe dyskusje. Przewodniczący naszego koła wygłosił swój referat na temat „Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – analiza determinant dokonywanych przez przedsiębiorców”. Pozostali członkowie […]