3 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Naukowego, na którym zostały ustalone cele na rok akademicki 2014/2015.